De kosten van Stress

 

Stress en Burn-out kunnen kostbaar zijn voor werkgever en veel plezier en geluk kosten van de werknemer. In een groot Europees overzicht onderzoek vinden we de volgende passage:

 

Nederland

In Nederland hebben Blatter en collega’s (2005) gegevens uit verschillende nationale bronnen en enquêtes gebruikt om prevalentiecijfers te berekenen van zelf gerapporteerde arbeidsongeschiktheid, doktersbezoeken, langdurige arbeidsongeschiktheid en ziekteverzuim als gevolg van psychosociale belasting. Deze gegevens zijn vervolgens gebruikt om de kosten van verzuim (1,3 miljard EUR), de kosten van uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid (1,7 miljard EUR) en de medische kosten (1,02 miljard EUR) te berekenen, resulterend in een totale geschatte kostenpost van 4 miljard EUR per jaar voor werkdruk in Nederland. Ter vergelijking, Koningsveld et al. (2003) hebben de kosten van gebrekkige arbeidsomstandigheden in Nederland in 2001 geschat op 6 miljard EUR, hetgeen overeenkomt met 2,96 % van het BBP van Nederland. In de totale geschatte kosten is rekening gehouden met verzuim, arbeidsongeschiktheid, werkgerelateerde ongevallen, risicopreventie, handhaving van veiligheid en gezondheidszorg. Na uitsplitsing naar diagnose konden 40 % van deze kosten worden toegeschreven aan psychosociale aandoeningen.

 

Zonder meer kunnen we zeggen dat stress gerelateerde kosten substantieel zijn en al snel tussen 1-3% van de totale loonsom van organisaties bedragen. 

Een ander onderzoek komt met een bedrag van 60.000 euro PER burn-out geval in een gemiddelde organisatie.

 

Het complete onderzoek kan je hier vinden:

https://osha.europa.eu/nl/tools-and-publications/publications/literature_reviews/calculating-the-cost-of-work-related-stress-and-psychosocial-risks/view