Dit is de privacyverklaring voor gebruikers van de StressCoach app en stresscoachapp.nl website.

 

StressCoach App is een product van The Performance Experts, gevestigd aan Amstelvlietstraat 1, 1096 GG Amsterdam en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

The Performance Experts vof (hierna TPE)

Amstelvlietstraat 1

1096 GG Amsterdam

+31 20 337 71 36

 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

TPE verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door het doen van stressmetingen in onze StressCoach App of door het invullen van gegevens in deze website, in correspondentie en telefonisch
 • Bankrekeningnummer indien van toepassing.

 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via henk-jan@stresscoachapp.nl , dan verwijderen wij deze informatie.

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

TPE verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

 • Het afhandelen van jouw eventuele betaling
 • Jou een zo goed mogelijk advies te kunnen geven over het omgaan met stress, belasting en belastbaarheid.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief, reclamefolder of enquete
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • TPE verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

 

Geautomatiseerde besluitvorming

TPE vertrekt, middels haar applicatie StressCoach App,  geautomatiseerde adviezen. Die enkel als leefstijlsuggestie bedoeld zijn en niet als een medische diagnose noch medisch advies gezien moeten worden.

 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

TPE bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens > 7 jaar > verplichting belastingdienst

Personalia > 2 jaar of tot afmelding > Informeren over Stresscoach producten

Adres > 7 jaar > verplichting belastingdienst

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Persoonlijke gegevens over jouw stresswaardes en belastbaarheid worden alleen met derden (jouw StressCoach of Lifestyle coach) gedeeld wanneer je daar zelf in de StressCoach App expliciet toestemming voor geeft.

TPE verstrekt persoonsgegevens niet aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Voor de verdere ontwikkeling van de StressCoach App kunnen we de data anoniem gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek.

 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

TPE gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internet browser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door TPE en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Henk-Jan@stresscoachapp.nl  

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

TPE wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

TPE neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of naar Henk-Jan@stresscoachapp.nl