StressCoach App is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

 

Adres:        Amstelvlietstraat 1, 1096 GG Amsterdam
Telefoon:    +3120 3377136
Website:     www.StressCoachApp.com

 

StressCoach App is een merk van The Performance Experts, KvK: 58941371.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

 

StressCoach App verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

  • Voornaam
  • Geboortedatum
  • E-mailadres
  • Achtergrond/functie op werkgebied

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 

StressCoach App verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 

  • Stress (hartslag en HRV)

 

StressCoach App verwerkt geen persoonsgegevens, accounts worden via een derde partij aangemaakt, er is alleen een gebruikers ID bekent dat niet tot een persoon is terug te voeren.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

 

StressCoach App geeft op basis van geautomatiseerde verwerkingen advies over stress en herstel. Het gaat hier om adviezen die worden gegeven door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van StressCoach App) tussen zit. StressCoach App gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 

  • Filemaker
  • MS-SQL

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

StressCoach App bewaart je meetgegevens niet langer dan je aangeeft bij het opzeggen van het account. Je krijgt de mogelijkheid om de gegevens te laten verwijderen of beschikbaar te laten voor onderzoek waarmee StressCoach App de dienstverlenging kan verbeteren.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

 

StressCoach App verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken, hebben wij een bewerkersovereenkomst zodat de beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens zijn gegarandeerd. StressCoach App blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Voor de ontwikkeling van de StressCoach App kunnen we de data anoniem gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

 

StressCoach App gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de app en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdracht. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@StressCoachApp.com.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone), de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. StressCoach App zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

 

 

StressCoach App wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

StressCoach App neemt de bescherming van jouw gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@StressCoachApp.com.

 

©2020 The Performance Experts