Privacyverklaring StressCoach App

StressCoach App is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Contactgegevens:

The Performance Experts vof (hierna TPE)

Amstelvlietstraat 1

1096 GG Amsterdam

+31 20 337 71 36

 

StressCoach App is een merk van The Performance Experts, KvK: 58941371.

Persoonsgegevens die wij verwerken

StressCoach App verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Onze diensten worden ook gebruikt in App’s van derden.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

    • Geboortedatum

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

StressCoach App verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens in het kader van de wet AVG van jou:

StressCoach App verwerkt geen andere persoonsgegevens dan ‘geboortedatum’, accounts worden via een derde partij aangemaakt, er is bij StressCoach App alleen een gebruikers ID bekent dat niet tot een persoon is terug te voeren.

Doel

We verwerken leeftijd, hartslag, Heart Rate Variability (HRV) en vragen, tot een stress, herstel en veerkracht score. Hiermee kunnen we vervolgens een persoonlijke score en advies geven.

Grondslag

Je hebt ervoor gekozen om je stress, belasting en herstel met een app te gaan meten zodat je je dagelijkse belasting kan aanpassen aan wat je aankan. De adviezen en scores worden in een automatisch proces door onze technologie gegenereerd en zijn strikt persoonlijk. Dit is alleen maar mogelijk door het verwerken van de gegevens die je verstrekt hebt en de metingen die je met onze app en de telefooncamera doet. We gaan er derhalve vanuit dat je door de app te gebruiken ons ook toestemming geeft om de informatie te verwerken omdat er anders geen resultaat en advies mogelijk is. De organisatie die jou toegang tot de StressCoachApp gegeven heeft, kan jouw persoonlijke scores niet inzien

Geautomatiseerde besluitvorming

StressCoachApp verwerkt de persoonsgegevens van de gebruiker teneinde geautomatiseerd advies te kunnen geven over de belasting en belastbaarheid van de gebruiker van de StressCoachApp of apps die onze technologie gebruiken. Het advies bestaat zowel uit een tekst als een score. Het gaat hier om adviezen die worden gegenereerd door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van StressCoach App) tussen zit. Er vindt geen ‘profiling’  op basis van de gegevens en metingen.

StressCoach App gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen;

  • Filemaker
  • MS-SQL

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De persoonsgegevens worden anoniem in een database opgeslagen op een externe server die volgens de wettelijke standaarden is beveiligd. Medewerkers van StressCoachApp die bevoegd zijn om de gegevens te raadplegen zijn opgenomen in ons register.

Nadat je je account beëindigd hebt bij ons dan verwijderen we je gegevens niet direct. Is je account een jaar of langer niet actief dan verwijderen we de gegevens. Voor de verdere ontwikkeling van de StressCoach App kunnen we de data anoniem gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek.
[Veel succes!_row css_animation=”” row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”full_width” angled_section=”no” text_align=”left” background_image_as_pattern=”without_pattern”]

Delen van persoonsgegevens met derden

StressCoach App verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken, hebben wij een bewerkersovereenkomst zodat de beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens zijn gegarandeerd. StressCoach App blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wanneer je zelf aangeeft dat de gegevens gedeeld moeten worden met een derde, bijvoorbeeld een coach, dan zullen we deze gegevens op een veilige manier beschikbaar maken.

Op verzoek van jouw werkgever kunnen we een bedrijfsrapportage maken. Hierin staan gemiddelde waarden van een grote groep medewerkers zodat de scores op geen enkele manier terug te voeren zijn naar een individuele medewerker.

EU – alle gegevens blijven binnen de EU

Alle bij StressCoachApp betrokken partijen zijn binnen de EU gevestigd en onze databases hosten wij op servers binnen de EU. We delen de gegevens derhalve niet met bedrijven of instellingen van buiten de EU.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Gezien de manier waarop de privacy bij de StressCoach App is georganiseerd is bij ons niet bekend van wie welke data is.

Via de app is het mogelijk om de data te anonimiseren of te verwijderen. Bij het anonimiseren geef je StressCoach app toestemming om de data te gebruiken voor onderzoek. In beide gevallen kunnen we de data niet meer koppelen aan jouw persoonsgegevens. Dus als je je bedenkt is de data weg.

Jouw data is alleen beschikbaar in de app. Een export kunnen wij niet maken omdat wij niet weten van wie welke data is.

Heb je vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een e-mail naar info@StressCoachApp.com.

Klachten

StressCoach App wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

StressCoach App neemt de bescherming van jouw gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@StressCoachApp.com.

Privacy officer

Henk-Jan Zwolle  henk-jan@stresscoachapp.com. of tel 020 3377136

 

 

©2021 The Performance Experts